Bizfly Short Url

Ứng dụng tạo link ngắn.
Đây là 1 trong nhiều ứng dụng miễn phí trong hệ sinh thái Bizfly.

Quản lý link ngắn Tạo link ngắn

Api dành cho lập trình viên: https://doc.zamba.vn/short_url/